Čoka: Usvojen budžet za 2018. godinu

3 Čoka

Na 18. sednici Skupštine opštine Čoka odbornici su većinom glasova usvojili budžet opštine za narednu, 2018. godinu, koji iznosi nešto više od 500 miliona dinara. Od ukupne sume planiranog budžeta, neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, koji je planiran da se utroši iznosi nešto više od 76 miliona dinara.

Prema rečima predsednice Opštine Čoka Stane Đember u 2017. godini su štedljivo raspoređivali sredstva. – U 2018. godini nas čeka komasacija, koja je vrlo važan projekat i nimalo jeftin projekat za lokalnu zajednicu. Radićemo projekat komasacije u mestima koja nemaju, a to je Padej, Sanad, Vrbica i Crna Bara. Pored toga, Opština Čoka je osnivač školstva, zdravsta, javnog preduzeća i moramo odgovorno da se ponašamo prema njima. Budžet je raspoređen da oni svi budu obezbeđeni, da vodimo računa o udruženjima, sportu, kulturi. Isto tako, deo sredstava je ostavljen kao učešće da bismo participirali kod pokrajinskih i republičkih organa na velikim kapitalnim projetkima da bismo razvijali infrastrukturu i dalje, a isto tako da u 2018. godini stvorimo povoljnu klimu za privlačenje investitora – objasnila je predsednica.

Pored neraspoređenih prihoda iz ranijih godina, usvojeni budžet ostvariće se iz prihoda budžeta u iznosu od oko 421 milion, iz donacija ostalih nivoa vlasti 17,5 miliona, a ostatak od međunarodnih organizacija, sopstvenih prihoda korisnika i prihoda od roditeljskog dinara.

Odbornici su usvojili i predlog Zaključka o davanju saglasnosti na poseban program o korišćenju sredstava subvencije iz budžeta opštine Čoka JKP „Čoka“ za 2017. godinu

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada utvrđena je obaveza jedinica lokalne samouprave da donosi akt o minimalnoj visini izdvajanja za investiciono održavanja zajedničkih delova zgrade, akt o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje i akt o visini naknade za rad profesionalnog upravnika, po osnovu uputstva Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Poslanici su juče usvojili Odluku kojom se utvrđuje visina iznosa naknade za upravljanje stambenom zgradoma u slučaju uvođenja prinudne uprave. Naknada sa plaća za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine Čoka i primenjuje se u slučaju kada stanari ne određuju upravnika stambene zgrade, pa nadležni organ jedinice lokalne samouprave uvodi prinudnu upravu i postavlja profesionalnog upravnika stambene zgrade. Ta naknada, koju plaćaju vlasnici odnosno korisnici stana i poslovnog prostora utvrđuje se u mesečnom iznosu: nešto ispod 140 dinara za zgrade koje imaju do osam posebnih delova, blizu 170 dinara za zgrade od osam do 30 posebnih delova i blizu 200 dinara za zgrade preko trideset posebnih delova. Skupština stambene zgrade koja sama izabere upravnika samostalno ugovara naknadu sa izabranim upravnikom. Naknada za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika utvrđuje se u zavisnosti od prosečne neto zarade u opštini za prethodnu godinu (34.484,00 dinara), ukupnog broja posebnih i samostalnih delova zgrade i koeficijenta koju utvrđuje nadležni organ opštine, a koji u Opštini Čoka iznosi osam.

Poslanici su usvojili i Odluku o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja stambenih zgrada. Zajedničke delove zgrade, koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stana i poslovnog prostora utvrđuje se u visini pd 1,79 dinara po kvadratnom metru u zgradama do 10 godina starosti, 2,69 u zgradama od 10 do 20 godina starosti, 3,59 u zgradama od 20 do 30 godina starosti i 4,48 dinara po kvadratnom metru u zgradama preko 30 godina starosti.

Takođe, poslanici su usvojili i Odluku o utvrđivanju minimalnog iznosa izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja stambenih zgrada. Minimalni iznos mesečnog izdvajanja na ime troškova tekućeg održavanja zgrade koje plaćaju vlasnici odnosno korisnici stana i poslovnog prostora utvrđujen je u visini od 206,90 dinara.

Poslanici Skupštine opštine Čoka razrešili su dužnosti predsednika Upravnog odbora Kulturno – obrazovnog centra ,,Čoka“ u Čoki Mihalja Martonoškog i na tu funkciju imenovali Zoltana Šili iz Čoke.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *