Održana 20. sednica Skupštine opštine Čoka

3

Na 20. sednici Skupštine opštine Čoka, koja je održana danas, 12. februara, odnornici su usvojili svih 14 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su usvojili Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Čoka za 2016. godine, kao i izveštaje i revizijie posebnih stavki finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Mesne zajednice Padej, Predškoslke ustanove „Radost“ Čoka i Kulturno obrazovnog centra „Čoka“ za 2016. godinu.

Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu loklane samouprave opštine Čoka za 2017. godinu. Naime, Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu određeno je da u lokalnoj samoupravi opštine Čoka taj broj iznosi 132. Na osnovu Izveštaja Državne revizorske institucije  utvrđeno je da je postojeću Odluku potrebnu izmeniti i uvrstiti zaposlenu na nedoređeno vreme iz Centra za socijalni rad, čija zarada se finansira iz budžeta Opštine Čoka. Usvajanjem Odluke maksimalan broj zaposlenih po organizacionim oblicima je 38 u Opštinskoj upravi Čoka, 44 u PU „Radost“, 8 u KOC „Čoka“, 1 u MZ Padej, 40 u JKP „Čoka“, 1 u Centru za socijalni rad.

6Odbornici su izglasali i predlog Kadrovskog plana opštinske uprave Čoka. Kako je navedeno u Obrazloženju, u 2018. godini planira se zapošljavanje jednog lica na radnom mestu interni revizor, potom zapošljavanje dve osobe u Odeljenju za privredu, poljopirvredu, razvoj, urbanizan, za građevisnke poslove za sprovođenje objedninjene procedure i stambeno komunalne delatnosti. U planu je zapošljavanje lica za finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i zapošljavanje jedne osobe na poslovima upravljanja ljudskim resursom. Pored toga, na osnovu primedbi Državne revizorske insitiucije, planirnao je da sva tri pomoćnika predsednika Opštine zasnuju radni odnos u Kabinetu predsednice opštine Čoka.

2

Na današnjoj sednici, usvojen je i Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Čoka, odbornici su potvrdili mandat odborniku Ferenc Balažu sa izborne liste Savez Vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor, a usvojen je i plan rada Skupštine opštine Čoka za 2018. godinu.

1 5

Usvojeni su pravilnici o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Čoka za programe i projekte iz oblasti kulture koji su od značaja za opštinu Čoka, zatim za redovne aktivnosti i programe udruženja na teritoriji opštine Čoka, kao i programe iz oblasti sporta za programe i projekte sportsko rekreativnih udruženja od značaja za opštinu Čoka.

Iz predloženog dnevnog reda usvojeno je izbacivanje tačke koja se odnosi na usvajanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća Čoka.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *