Na sednici Saveta upravnog okruga predstavljeni strateški prioriteti prostornog razvoja AP Vojvodine

SBUO

Prva sednica Saveta upravnog okruga održana je danas, 19. februara u prostorijama Severnobanatskog upravnog okruga. Centralan tema sednice bila je prezentacija programa implementacije regionalnog prostornog plana Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 2017-2021.

Program implementacije sastoji se iz dva dela. U prvom su definisani strateški prioriteti prostornog razvoja koje obuhvataju tri tematske oblasti, odnosno ekološki razvoj, priroda i zaštita životne sredine, zatim stanovništvo, naselja i socijalni razvoj, kao i održivi razvoj ekonomije, transporta i infratsrtukture. Definisani strateški prioriteti odnose se najmanje na dve lokalne samouprave.

Kako je objasnila pomoćnica direktora Zavoda za urbanizam Vojvodine Dragana Dunčić drugi deo programa implemetacije odnosi se na pokazatelje prostornog razvoja koji su u vezi sa određenim ciljevima i podciljevima. – Pokazateljima prostornog razvoja mi nalazimo vezu sa programskim rešenjima i pokušavamo da vidimo na koji način izbalansirati regionalni razvoj Vojvodine, jer zapravo ovaj program implemetacije bi trebalo da predstavlja jedan akcioni plan, jedan instrument za koordinaciju regionalnog razvoja Vojvodine, odnosno smanjivanje dispariteta koji postoje u razvoju – objasnila je pomoćnica direktora Zavoda za urbanizam Vojvodine.

U Severnobanatskom okrugu osnovni strateški prioriteti u oblasti infratsrtukture odnose se na povećanje dostupnosti i pristupačnosti ovom okrugu. U skladu sa tim, prema rečima Dragane Dunčić, projekti koji se odnose na Bantasku magistralu imaće prioritet. Takođe, jedan od prioriteta će biti i izgradnja neizgrađene deonice državnog puta Senta-Subotica kako bi se upotpunila mreža saobraćajne infrastrukture puteva državnog reda u Severnobanatskom upravnom okrugu.

Ostale aktivnosti implementacije programa u ovom okrugu podrazumevaju smanjivanje rizika od poplave, jačanje nasipa duž reke Tise, izgradnja kanala Horgoš-Martonoš, rekonstrukcija trafostanice Kikinda 1, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju železničke pruge Pančevo-Zrenjanin-Senta-Subotica.

28176217_10215309623963533_903065034_nKako je objasnila Svetlana Kilibarda, v.d. pomoćnika u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine cilj Programa implementacije jeste da ono što je definisamo kao prostorni razvoj kroz Regionalni prostorni plan bude razrađeno do detalja. – U smislu da se zna šta je prioritet, da se zna ko je nosilac projekta, da se definišu izvori finansiranja i da se definiše period u kome se očekuje realizacija tog strateškog prioriteta.   Ovaj program implementacije predstavlja jedan gantogram, odnosno pokazivanje koraka u cilju realizacije onoga šta je zacrtano kao prostorni razvoj kroz regionalni prostorni plan AP Vojvodine – rekla je Kilibarda.

Nosilac projekta programa implemenatcije regionalnog prostornog plana je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitiu životne sredine, dok je JP Zavod za urbanizam Vojvodine, čiji je osnivač AP Vojvodina, zadužena za određivanje nacrta programa implemetacije.

Načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nikola Lukač objasnio je da je na prvoj sednici Saveta prezentovano predstavnicima svih lokalnih samouprava okruga na šta je potrebno fokusirati se u narednih pet godina. – Naravno da smo veoma zadovoljni što je to uglavnom putna infrastruktura, koja nam je u prethodnom periodu predstavljala problem povezanosti na ovom terenu. Svakako, nadam se da ćemo u narednom periodu otvoreno razgovarati  oko mosta na Tisi koji nam je takođe jedan putni pravac u ovom okrugu – rekao je Lukač i dodao da se nada dobroj saradnji i realizaciji planova programa implementacije u dogovorenom roku.

Petogodišnji program implemetacije donosi se na osnovu Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine koji je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Prvi program donet je 2012. godine i važio je do 2016, a pratili su ga godišnji izveštaji o ostvarivanju. Predstavljanjem nacrta programa implemetacije za period 2017-2021 u Kikindi, završeno je njegova prezentacija po upravnim okruzima u Vojvodini.

Sednici su prisustvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitiu životne sredine, Javnog preduzeća Zavoda za urbanizam Vojvodine, lokalnih samouprava i Razvojne agencije Banat.

Prisutni na sednici osim o ovoj temi, razgovarali su i o primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i primeni Zakona o ozakonjenju objekata.

SBUO

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *