Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije povodom Međunarodnog dana civilne zaštite

SBUO 1

Povodom obeleževanja Međunarodnog dana civilne zaštite danas, 1. marta, održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Sednici su, pored članova Okružnog štaba, prisustvovali i komadanti Gradskog i opštinskih štabova, načelnici odeljenja za vanredne situacija i pirpadnici jedinica civilne zaštite.

Kako je komadant Okružnog štaba za vanredne situacije Nikola Lukač rekao, svim lokalnim samoupravama Severnobanatskog upravnog okruga napomenuto je da u skladu sa svojim mogućnostima pospeše rad civilne zaštite i pomognu Sektoru za vanredne situacije. –  Ono što je vrlo bitno i značajno jeste da su svi nivoi vlasti, od Republike, Pokrajine i samih lokalnih samouprava prepoznali preventivu i da ćemo u narednom periodu svaka lokalna samouprava i svaki nivo vlasti izdvojiti određena sredstva da bi se preventivno reagovalo u vanrednim situacijama odnosno elementarnim nepogodama i drugim opsanostioma po imovinu ili živote ljudi – rekao je Lukač.

Načelnik odeljenja za vanredne situacije Dragan Berić ukazao je na značaj sistema civilne zaštite, koja, prema njegovim rečima, obezbeđuje pravovremenu i efikasnu prevenciju kao odgovor društva na postavljene izazove.

Kako je Berić objasnio, kada su velike elmentarne nepogodne u pitanju, redovne snage ne mogu biti dovoljne, zbog čega je potrebno da se u potpunosti razvije sistem civilne zaštite. – Tako bi se moglo u reagovanju na vanredne situacije uključiti svi segmenti društva. U tom cilju formirane su u Sektoru za vanredne situacije i specijalizovane jedinice civilne zaštite na nivou upravnih okruga. Za naš Okrug formiran je vod za zaštitu od požara, jer je požar na otvorenom prepoznat kao najdominantnija opasnost – rekao je načelnik odeljenja za vanredne situacije.

Vod specijalizovane jedinice za zaštitu od požara broji 30 pripadnika, koji su prošli osnovnu obuku, dobili ličnu opremu, zaštitnu i opremu za intervenisanje. Do sada nije bilo potrebe da se oni angažuju, ali su predviđeni kao pomoć profesionalnim vatrogasno spasiačkim jedinicama.

Kako Severnobanatski upravni okrug pripada gornjem slivu Dunava svih šest loklanih samouprava Okruga, odnosno Kanjiža, Senta, Ada, Novi Kneževac, Čoka i Kikinda, protekle nedelje potpisale su protokol o međusobnoj saradnji. – Svaka će dati svoj doprinos da se preventivno deluje na poplave, koje su nas već zadesile 2014. i 2016. godine. To je dobar znak da ćemo iz sredstava Evropske unije, ali i ostalih donatora uz pomoć zemalja u okruženju i prenošenjem pravnog okvira da se međusobno uvežu sve opštine kako bi se preventivno delovalo i smanjio rizik od elementarnih nepogoda – rekao je komadant Okružnog štaba za vanredne situacije Nikola Lukač.

20180301_115534Prisutni su, pored centralne teme civilne zaštite, razmatrali i usvojili izveštaj o radu za 2017. godinu i planove rada za 2018. godinu Gradskog i opštinskih štabova za vanredne situacije na području upravnog okruga. Na dnevnom redu našlo se i razmatranje i usvajanje Analize stanja kadrovske popunjenosti i tehničke opremljenosti vatrogasno spasilačkih jedinica i usvajanje mera za unapređenje istih, kao i razmatranje informacija o stepenu izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih  nesreća i plana zaštite u spasavanja u vanrednim situacijama na području Severnobanatskog upravnog okruga i jedinica lokalne samouprave.

SBUO 1

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *