125012Udruženje se osniva radi podizanja kulturne svesti, negovanje
kulture i kulturnog nasleđa, unapređivanje zaštite životne
sredine, informisanje građana putem medija, edukacija građana, a posebno dece i mladih, organizovanje aktivnosti u cilju promocije i zaštite ljudskih prava kao i promocija
multikulturalnosti, promocija i razvoj sporta kao kategorije od
posebnog društvenog značaja, javno zalaganje za razvoj društva u celini.